Artikelen

Transitie van de thuiszorg

De thuiszorg loopt op veel plekken vast. Cliënten worden geconfronteerd met een batterij aan zorgverleners, professionals voelen zich lopende band werkers die elke stap die ze zetten moeten verantwoorden. Velen voelen zich vervreemd van hun vak en gevangen in een papieren werkelijkheid die de complexiteit en menselijkheid in de dagelijkse zorgpraktijk ontkent. Productie maken voert de boventoon en staat in schril contrast met de waarden die zo cruciaal zijn in de relatie tussen cliënt en zorgverlener. De grondslag waarop de huidige thuiszorg is georganiseerd heeft haar grenzen bereikt. Aanpassingen binnen hetzelfde paradigma gaan niet helpen. De problemen vragen om oplossingen die de bestaande structuur voorbij gaan.

Succesvolle innovatieve praktijken kunnen een impuls geven aan transitie van de thuiszorg. Dat vraagt om het doorbreken van perverse koppelingen in het institutionele systeem én het op gang brengen van leer- en innovatieprocessen die gebaseerd zijn op nieuwe assumpties.

Download