Artikelen

Transformatie van de jeugdzorg vraagt om anders organiseren

De hulp aan kinderen en gezinnen moet beter. Daar zijn alle betrokkenen het mee eens. Een stelselwijziging alleen is echter geen enkele garantie daarvoor. Om duurzame vernieuwing mogelijk te maken moeten we het belemmerende sturingsparadigma dat nog steeds gehanteerd wordt loslaten en anders gaan organiseren. We kunnen daarbij leren van organisaties die zorgvernieuwing succesvol gerealiseerd hebben.

Transformatie van de jeugdzorg