Artikelen

Toezicht en verantwoording: van risico naar kans

Toezicht en verantwoording in de zorg worden steeds meer gedomineerd door een risico- en veiligheidsbenadering. Toezichthouders worden gezien als organen die risico’s moeten beheersen en reduceren. Die opvatting klinkt ook door in de zorgbrede governancecode. Deze benadering heeft echter een aantal nadelen en past slecht bij post-bureaucratische manieren van organiseren die we steeds vaker tegenkomen. Dit artikel schetst een alternatief.

Toezicht en verantwoording januari 2013