Over Annemarie van Dalen

Hoe kan het zo zijn dat organisaties die in het leven zijn geroepen om goede zorg of goed onderwijs te bieden daar in de praktijk zo ver van afraken? Dat regels en systemen leidend worden in plaats van het doel: mensen verder helpen. Dat is de vraag die mij bezig houdt. Maar vooral richt ik mij op hoe het anders kan. Terug naar de kern, wat is goede zorg en waar staan we voor. Welke manieren van organiseren sluiten daarop aan? En welke ballast moeten we schrappen om echte oplossingen te realiseren voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben?

Ik werk als bestuurder en toezichthouder in de zorg. Zorgvernieuwing is mijn expertise. Als organisatieantropoloog heb ik innovatieve zorgorganisaties van binnenuit onderzocht. Ik heb gekeken hoe het daar werkt en welke principes leidend zijn. Want daar kunnen we van leren voor anders organiseren van de zorg in deze tijd. Niet door te kopiëren maar door nieuwe organiseerprincipes te doorgronden en die te vertalen naar je eigen praktijk.

pastedgraphic-1

Informatie over mijn proefschrift hierover vind je onder het kopje ‘boeken’ op deze site.

Ik vind het leuk om te schrijven en mijn bevindingen en visie te publiceren. Soms in een boek, in een artikel of in interviews. Daarnaast spreek ik regelmatig op bijeenkomsten, symposia en congressen.