Interviews

New Public Governance

Het nieuwe denken, waaronder vele manieren van co-creëren, is gebaseerd op een ander paradigma. Dat wordt ook wel new public gouvernante genoemd. Het is gefundeerd in sociologische theorieën zoals de netwerktheorie en de institutionele theorie. Hierin probeer je gezamenlijk met stakeholders te bepalen wat de toegevoegde waarde van de organisatie moet zijn en welke keuzes daarin worden gemaakt. Wat is betekenisvolle kwaliteit en hoe willen we de (publieke) middelen met elkaar besteden? En welke manier van verantwoorden past daarbij?

Downloadkiz20150201-new-public-governance