Artikelen

Meervoudig verantwoorden

Het governance debat in de zorg wordt gekenmerkt door scherpe tegenstellingen. Voorstanders van verdere versteviging van stuur- en beheersingsinstrumentaria en verantwoordingssystematieken zien dit als voorwaarde voor verbetering van kwaliteit en doelmatigheid. Critici benadrukken de negatieve bijverschijnselen, zoals toenemende bureaucratie, verlies van tacit knowlegde en het wegrationaliseren van de niet meetbare aspecten van zorg en dienstverlening.

Verbreding en verdieping van publieke verantwoording in de zorg komen lastig van de grond. Wie nieuwe verantwoordingssystematieken wil ontwikkelen moet zich niet blindstaren op alweer nieuwe vormen maar zoeken naar een ander perspectief op verantwoord handelen en verantwoording afleggen. Een perspectief dat recht doet aan de meervoudige realiteit van het werk in de gezondheidszorg en aan opvattingen over betekenisvolle zorg. Bestuurders van zorginstellingen kunnen en moeten hun praktijkervaring en invloed gebruiken om hieraan bij te dragen.

Download