Interviews

‘Er wordt te weinig nagedacht’

Met haar nieuwe baan als bestuurder van De Opvoedpoli en Care Express is Annemarie van Dalen toegetreden tot het gremium der bestuurders in de Nederlandse zorg. Tijd voor deze organisatieantropoloog, consultant, denker en schrijver over de zorg om haar ideeën over besturing en governance – met name verwoord in haar in 2012 verschenen boek Zorgvernieuwing – in praktijk te gaan brengen. En dus een mooi moment voor een interview.

Downloadlucide04-interview-annemarie