Interviews

Van zorgorganisatie naar organiseren van zorg

Als de zorg terug wil naar de bedoeling, zoals ze zegt te willen, dan gaat dit op basis van het Angelsaksisch model van de laatste decennia niet lukken, stelt organisatie- antropoloog Annemarie van Dalen. Gelukkig ziet ze steeds meer voorbeelden van organisaties die een nieuw denkkader aan het ontwikkelen zijn op basis van new public [...]

Lees meer

‘Er wordt te weinig nagedacht’

Met haar nieuwe baan als bestuurder van De Opvoedpoli en Care Express is Annemarie van Dalen toegetreden tot het gremium der bestuurders in de Nederlandse zorg. Tijd voor deze organisatieantropoloog, consultant, denker en schrijver over de zorg om haar ideeën over besturing en governance – met name verwoord in haar in 2012 verschenen boek Zorgvernieuwing [...]

Lees meer

New Public Governance

Het nieuwe denken, waaronder vele manieren van co-creëren, is gebaseerd op een ander paradigma. Dat wordt ook wel new public gouvernante genoemd. Het is gefundeerd in sociologische theorieën zoals de netwerktheorie en de institutionele theorie. Hierin probeer je gezamenlijk met stakeholders te bepalen wat de toegevoegde waarde van de organisatie moet zijn en welke keuzes [...]

Lees meer

Durf voor iedere cliënt opnieuw het wiel uit te vinden

‘Gelukkig zijn we het er sectorbreed over eens dat we de regie moeten teruggeven aan patiënten en cliënten, dat we gebruik moeten maken van hun eigen kracht en dat van hun netwerk, dat we niet langer de organisatie maar de cliënt centraal moeten stellen. De grote vraag is nu: hoe vertaal je dat naar een andere manier van organiseren? Durf voor iedere [...]

Lees meer

Vakmanschap medewerkers moet centraal staan

‘De systeemwereld van de zorg hindert medewerkers in het zelf bedenken van oplossingen. Zorgmedewerkers in instellingen krijgen en nemen vaak niet de tijd en ruimte om met cliënten om tafel te zitten en te vragen naar hoe hun leven er nu uitziet. Het persoonlijke gesprek is vervangen door een vragenlijst met 36 punten waarin de cliënt bijvoorbeeld mag aankruisen of hij [...]

Lees meer

Zoete inval, dichte gordijnen en buurtmoeders

Zoete inval, dichte gordijnen en buurtmoeders bevat verhalen en reflecties over hoe de transformatie van jeugdzorg in de praktijk gestalte krijgt. Het is de oogst van vier jaar jeugdzorg in de buurt. Gestart als een experiment op vier plekken in Nederland. Inspiratiebron voor Jeugdzorg in de buurt is Annemarie van Dalen. Gedurende een aantal jaren bestudeerde zij intensief de werkwijze van [...]

Lees meer