Artikelen

Bezield besturen

Zorgbestuurders balanceren voortdurend tussen druk op het ontwikkelen van visie, nieuwe zorgconcepten, bedrijfseconomische vereisten en de politiek maatschappelijke opdracht. Veel van hun gedrag heeft te maken met ‘zoeken’. Zoeken naar manieren om waarde conflicten te hanteren die voortkomen uit de botsing van verschillende logica’s die in de aandachtgebieden besloten liggen. Bestuurders leunen daarbij sterk op rationele besturingsvormen die leiden tot instrumentalisering van het zorgproces. Wat zijn alternatieven?

Wat betekent intelligent weerstand bieden aan de dominante besturingsvariant van rationalisering? Hoe houden bestuurders de ziel in de zorg en voldoen ze tegelijkertijd aan de eisen en verwachtingen van deze tijd? Wat kan de toegevoegde waarde zijn van managen en organiseren voor kwaliteit van bestaan van cliënten? Daarover gaat dit artikel.

Download